microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

CombiCut Séria

Vyrobené pre najextrémnejšie premenné prostredia
combi
Popis
Stroje typu CombiCut sú robustné CNC-zariadenia určené predovšetkým pre viacsmenné prevádzky s veľkým objemom autogénového rezania. Umožňujú rezať oceľ až do hrúbky 300 mm, paralelné rezanie 8 horákmi, kombináciu autogénového a plazmového rezania, rezanie viacerými rotačnými plynovými trojhorákmi, rezanie rúr aj vŕtanie.