microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Efektívne 2D rezanie plazmou, autogénom, laserom alebo vodným lúčom

 

2D-Schneiden-plasma Moderné 2D rezanie v kovoobrábaní využíva technológiu plazmy, autogénu, lasera alebo vodného lúča na rezanie akýchkoľvek tvarov a otvorov, ako sú rúry alebo profily. V závislosti od procesu rezania sú možné rezy akéhokoľvek druhu kovového materiálu - napríklad mäkkej ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka alebo titánu.

 

Procesy sa používajú takmer vo všetkých oblastiach kovoobrábacieho priemyslu - ako sú oceliarske centrá a lodenice alebo v automobilovom a leteckom priemysle. Stručne povedané: všade tam, kde sa kovy musia strihať, alebo musia byť vyrobené komponenty vyrezané z kovu.

 

2D-Schneiden-Formenvielfalt Rozličné tvary nemajú žiadne obmedzenia: Dokonca aj extrémne zložité diely so zložitými obrysmi môžu byť vyrezané z plechu v jednom kuse s použitím moderných 2D rezacích procesov a potom ďalej spracované. Okrem tepelných separačných procesov, ako je plazmové, laserové a autogénové rezanie, dochádza tiež k rezaniu vodným lúčom.

 

Čo majú spoločné takmer všetky moderné rezacie systémy v oblasti 2D rezania: Sú navrhnuté ako portálové stroje a technológie dnes fungujú s multifunkčnými CNC ovládacími prvkami. Základom procesu rezania je digitálny výkres komponentu, ktorý sa má vyrobiť (CAD výkres), ktorý sa prenáša do programovacieho systému (CAM systém). V tomto programovacom systéme sa takzvaný "rezný plán" vytvára ručne alebo automaticky. Tento opisuje usporiadanie komponentov na plechu, ktorý má byť opracovaný. V programe sú definované komponenty doplnené dodatočnými technickými detailmi, ako je "vnútorný obrys / vonkajší obrys", "rez v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek". Konečný rezací plán je nakoniec prenesený do príslušného riadiaceho systému stroja, ktorý na tomto základe nastavuje proces rezania.

 

2D-Schneiden-behalterbodenbearbeitung V oblasti technológie plazmového rezania je dnes MicroStep lídrom na svetovom trhu. Je to tiež preto, že rezacie systémy MicroStep kombinujú najnovšie technológie a procesy. V závislosti od typu stroja môžu rezacie systémy MicroStep vykonávať okrem 2D rezania plechov tieto aplikácie: 3D spracovanie rúr a profilov, príprava zvarových švov a obrábanie dna kontajnerov.

 

Výsledok 1 - 19 z 19

2D rezanie

Produkty v tejto kategórii

MSE SmartFL

Rezanie vláknovým laserom 4.0 výkonné, spoľahlivé, ...

MasterCut Compact

Kompaktný, flexibilný a všestranný

MSF séria

Exkluzívne vysoko-rýchlostné riešenie pre náročné laserové ...

DRM séria

Špeciálne zariadenie pre najnáročnejšie požiadavky

MG séria

Multifunkčné zariadenie pre tie najvyššie požiadavky

ProfileCut Séria

Navrhnuté pre efektívne spracovanie profilov a nosičov

MasterCut Séria

Všestranné riešenie úloh pri rezaní

AirCut Séria

Zariadenie pre rezanie tenkých materiálov - ...

CombiCut Séria

Vyrobené pre najextrémnejšie premenné prostredia

AquaCut Séria

Exkluzívne vysoko-rýchlostné riešenie pre náročné 2D rezanie

CPCut Séria

Spracovanie rúr a profilov vo všetkých dimenziách

MSF Compact

Exkluzívne vysoko-rýchlostné riešenie pre náročné laserové ...

MSF Max

Exkluzívne vysoko-rýchlostné riešenie pre náročné laserové ...

PipeCut Séria

Spracovanie rúr a profilov vo všetkých dimenziách

ElbowCut Séria

Rezanie kolien, rôzne aplikácie vrátane odstrihovania, ...

DS séria

Automatická linka na spracovanie plechov DS

DS-B séria

Spracovanie profilov štvorcového, alebo obdĺžnikového ...

WaterCut Séria

Rezanie kovových a nekovových materiálov vodným lúčom.

MicroMill Séria

Frézovanie a 3D-gravírovanie plastov, ľahkých kovov a dreva