microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Proces dodatočného úkosovania na CNC rezacích strojoch na rezanie plazmou, laserom a autogénom

 

Roboty sú všeobecne považované za nepostrádateľné pokiaľ sa jedná o prácu na následných prípravách zvarového švu na už vyrezaných dieloch. Výrobca CNC-rezacích zariadení MicroStep uviedol na trh alternatívu, ktorá tento spôsob opracovania vyvracia: Nový proces sa volá ABP® - Additional Beveling Process (proces dodatočného úkosovania) a umožňuje mimoriadne presné následné skosenie hrany na portálových rezacích zariadeniach pre plazmové, laserové a autogénové rezanie.


ABP-Neue-Alternative-zum-RoboterProces následnej prípravy zvarových švov na rezaných komponentoch je v niektorých oblastiach kovospracujúceho priemyslu štandardný. Napríklad u výrobcov strojov a materiálov pre elektrárne, turbíny, čerpadlá alebo pre ťažbu: pretože tam sa oceľ často spracováva vo veľmi veľkých hrúbkach materiálu. To znamená, že komponenty, ktoré boli vyrezané z veľmi hrubého materiálu, často nemôžu byť skosené priamo na použitom autogénovom alebo plazmovom rezacom stroji. Buď kvôli daným obmedzeniam použitej technológie rezania, alebo preto, že by to celé znamenalo nesmiernu stratu materiálu.

V praxi sa preto v súčasnosti obvykle používa dvojstupňový proces s obzvlášť veľkými hrúbkami materiálu: Najskôr sa požadovaný obrys vyreže z plechu rezacím zariadením. Potom musí byť hotový komponent odobratý a prepravený na ďalšie pracovisko, kde sa robotom spracuje a následne vybaví požadovanými prípravami pre zvarový šev.

 

 

ABP-Das-Bauteil-mit-nachträglich-angearbeiteter-Fase-in-der-DetailaufnahmeNová alternatíva robota

MicroStep ponúka nové riešenie pre následné skosenie, ktoré je oveľa lepšie ako predchádzajúci proces z hľadiska efektívnosti a kvality. Zároveň je v porovnaní s nákupom robotickej pracovnej stanice splatný iba zlomok investičných nákladov. Tento proces sa volá ABP® - Additional Beveling Process (Proces dodatočného úkosovania) - a vyvinul ho MicroStep.

„Z nášho pohľadu bola prvotná otázka, prečo je vôbec robot potrebný na následnú prípravu zvarových švov,“ vysvetľuje Dr. Alexander Varga, vedúci vývoja a zakladateľ spoločnosti MicroStep. Moderné CNC rezacie systémy od spoločnosti MicroStep sú vybavené nekonečne sa otáčajúcim rotátorom, a preto už majú možnosť presných úkosových rezov až do 45 ° (laser, vodný lúč), 52° (plazma) a dokonca až do 65° na plechy, rúry, profily a dná kontajnerov (autogén).

 

  

ABP-Scanner-eröffnet-völlig-neue-MöglichkeitenABP® Additional Beveling Process otvára úplne nové možnosti

Aby bolo možné túto technológiu použiť aj na následné skosenie, je potrebné CNC-rezacie zariadenie vybaviť iba prídavným laserovým skenerom ABP.

Proces potom prebieha nasledovne:
Najskôr sa 2D výkres obrábaného komponentu načíta do CAM softvéru Asper® od spoločnosti MicroStep. Obsluha stroja potom v užívateľsky jednoduchom rozhraní definuje skosenia, ktoré sa majú realizovať neskôr. Systém potom vygeneruje rezný plán pre skosený rez. Stroj používa laserový skener ABP na nájdenie presnej polohy dielu, ktorá sa má spracovať na rezacom stole. Počas procesu skenovania sa porovnávajú naprogramované a reálne kontúry dielu. Po skontrolovaní východiskového bodu začne proces rezania. Možno implementovať skosenie V, Y a za určitých podmienok skosenie X a K. Systém dokáže skenovať a spracovávať aj diely, ktoré boli vyrobené pomocou úplne odlišných technológií. Aby sa zaručila dlhodobá najvyššia úroveň presnosti, skener sa automaticky kalibruje. Týmto spôsobom sa dosiahne dokonale synchronizované nastavenie skenera a rotátora.

 


Nový proces má veľa výhod

V porovnaní so spracovaním hotových komponentov pomocou robota zaujme systém celou radou výhod:
Kompletné spracovanie (2D rezanie a následné skosenie hrany) prebieha na jednom stroji - šetrí to miesto vo výrobe a výrazne sa zníži práca spojená s manipuláciou s dielom. Okrem toho sú investičné náklady na vybavenie rezacieho zariadenia laserovým skenerom ABP v porovnaní s nastavením kompletnej robotickej pracovnej stanice extrémne nízke. A výsledok rezania na portálovom stroji je stále presnejší vďaka vyššej tuhosti systému - dokonca aj pri rezaní úkosov.

 

Výsledok 1 - 6 z 6

ABP

Produkty v tejto kategórii

DRM séria

Špeciálne zariadenie pre najnáročnejšie požiadavky

DS séria

Automatická linka na spracovanie plechov DS

DS-B séria

Spracovanie profilov štvorcového, alebo obdĺžnikového ...

MG séria

Multifunkčné zariadenie pre tie najvyššie požiadavky

PipeCut Séria

Spracovanie rúr a profilov vo všetkých dimenziách

ProfileCut Séria

Navrhnuté pre efektívne spracovanie profilov a nosičov