Filtračná technika

Pri práci s CNC strojmi v oblasti procesov tepelnej separácie (plazmové rezacie stroje, stroje na rezanie plameňom, stroje na rezanie laserom) sa pri spracovaní kovov vytvára prach a častice vo vzduchu. Na ochranu zdravia zamestnancov v dlhodobom horizonte sa používajú špeciálne filtračné techniky, ktoré sa pripájajú k rezacím strojom.

Kompresory

Technológia stlačeného vzduchu je jedným z najdôležitejších a najvýkonnejších zdrojov energie v rôznych odvetviach priemyslu a remesiel a je ťažké si predstaviť bez nej pracovať. Táto forma technológie kombinuje funkcie, ktoré nemajú žiadny iný: výkon, presnosť, rýchlosť a jednoduchosť používania.

Manipulačná technika

Preprava veľkých a ťažkých obrobkov je každodennou výzvou v kovoobrábacom priemysle. Zdvíhacia technika je efektívny a dôležitý nástroj, najmä v ťažkom priemysle. Pomocou technológie nakladania bremien a žeriavov je možné ľahko zdvihnúť náklady až do 32 ton, ktoré podporujú najmä výstavbu budov a vozidiel, ako aj výrobu a spracovanie veľkých obrobkov a ich maximálne efektívnosť.

Meracia technika

Meracia technika je nástroj využívaný vo všetkých výrobných procesoch, experimentálnom bádaní v oblasti medicínskych, spoločenských a prírodovedných disciplín. V procese automatizovanej výroby je zdrojom vstupnej informácie pre automatizáciu, zabezpečenia medzioperačnej a výstupnej kontroly parametrov produktov pre priamu výmenu tovarov a úplný manažment kvality výroby. Znalosti o princípoch merania, predstavujú základnú nevyhnutnosť v prakticky všetkých vedeckých profesiách. Mierová – kvantitatívna- informácia tvorí druhý komplementárny údaj o jave, ku jeho kvalitatívnemu opisu...

Vaša kontaktná osoba
Marcel Mikulina
Marcel Mikulina
Marketing
Tel: +421 34 6999 811
Fax: +421 34 6999 819