Meracia technika

Meracia technika je nástroj využívaný vo všetkých výrobných procesoch, experimentálnom bádaní v oblasti medicínskych, spoločenských a prírodovedných disciplín. V procese automatizovanej výroby je zdrojom vstupnej informácie pre automatizáciu, zabezpečenia medzioperačnej a výstupnej kontroly parametrov produktov pre priamu výmenu tovarov a úplný manažment kvality výroby. Znalosti o princípoch merania, predstavujú základnú nevyhnutnosť v prakticky všetkých vedeckých profesiách. Mierová – kvantitatívna- informácia tvorí druhý komplementárny údaj o jave, ku jeho kvalitatívnemu opisu. Až kvantifikácia jednotlivých kvalitatívnych znakov javu alebo predmetu umožní jeho vyčerpávajúci opis. Vierohodnosť takéhoto opisu závisí od presnosti použitých prístrojov a metódy merania.

3D meracia technika

Meracia technika sa v dnešnej dobe stala veľmi dôležitým elementom vo výrobných firmách. Presnosť a kvalita je gro výroby a bez kontroly kvality sa medziprodukt ďalej neposunie. Meracie sondy dokážu zmerať výrobky s čo najvyššou presnosťou. Spoločnosť Blum-Novotest je celosvetovým lídrom v oblasti meracej a testovacej technológie. Je to spoľahlivý partner na globálnej úrovni v priemysle obrábacích strojov, automobilovom a leteckom priemysle. Blum-Novotest disponuje vo svojom portfóliu meracími komponentami pre obrábacie stroje, meracie stroje pre sériovú výrobu a testovacie stojany pre automobilový a hydraulický priemysel.

Vaša kontaktná osoba
Marcel Mikulina
Marcel Mikulina
Marketing
Tel: +421 34 6999 811
Fax: +421 34 6999 819