MicroStep Europa® GmbH in Bad WörishofenSídlo spoločnosti: 

 

MicroStep CDM s.r.o.
J.M.Hurbana 333/2
906 13 Brezová pod Bradlom

 

Konatelia:

Dipl.-Ing. Ján Mikulina
Alžbeta Mikulinová
Igor Mikulina

 

Fakturačné údaje:                   

MicroStep CDM s.r.o.
J.M.Hurbana 333/2
906 13 Brezová pod Bradlom

IČO: 34128735
DIČ: 2020375676
IČ DPH: SK2020375676

Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 5041374001/5600
IBAN: SK65 5600 0000 0050 4137 4001
BIC kód: KOMASK2X

Spoločnosť je zapísaná v OR SR Trenčín, Odd.: Sro, v.č.: 18698/R