Bezpečnosť

Bezpečnosť okolo CNC rezacích strojov - pri rezaní plazmou, pri rezaní plameňom, pri rezaní laserom alebo pri rezaní vodným lúčom


Sicherheit-MicroStep

Bezpečnosť operátorov je ústredným prvkom pri plánovaní priemyselných výrobných procesov. Potrebné je koncept bezpečnosti na mieru pre rezný systém používaný vo výrobe. Nezáleží na tom, či ide o CNC plazmovú rezačku, stroj na rezanie plameňom, laserový rezací stroj alebo vodný tryskový stroj.

Ak je to potrebné, MicroStep® poskytuje bezpečnostný balík pre svoje rezacie systémy, ktorý spĺňa špecifické požiadavky príslušných výrobných procesov - od kompletného zvukotesného krytu po celkový koncept s opticky sledovanými pracovnými zónami alebo konvenčnou ochranou lana.

Ďalšie technológie
ABP® – Dodatočný proces úkosovania Nový postup vyvinutý pre následnú prípravu zvarov.
Sep
Sep
2D rezanie Spracovanie plechu plazmou, autogénom, laserom a vodným lúčom
MSE Media
Rezacie zariadenia MicroStep, ktoré podporujú túto technológiu