Bezpečnosť

Bezpečnosť okolo CNC rezacích strojov - pri rezaní plazmou, pri rezaní plameňom, pri rezaní laserom alebo pri rezaní vodným lúčom


Sicherheit-MicroStep

Bezpečnosť operátorov je ústredným prvkom pri plánovaní priemyselných výrobných procesov. Potrebné je koncept bezpečnosti na mieru pre rezný systém používaný vo výrobe. Nezáleží na tom, či ide o CNC plazmovú rezačku, stroj na rezanie plameňom, laserový rezací stroj alebo vodný tryskový stroj.

Ak je to potrebné, MicroStep® poskytuje bezpečnostný balík pre svoje rezacie systémy, ktorý spĺňa špecifické požiadavky príslušných výrobných procesov - od kompletného zvukotesného krytu po celkový koncept s opticky sledovanými pracovnými zónami alebo konvenčnou ochranou lana.

Ďalšie technológie
Vŕtanie, závitovanie, zahlbovanie Presne vyvŕtajte a vyrežte sedlové dosky.
Sep
Sep
Popisovanie Komponenty dodávané priamo s vysoko kvalitnými a trvanlivými značkami.
MSE Media
Rezacie zariadenia MicroStep, ktoré podporujú túto technológiu