O združení

Prepojiť malé a stredne veľké podniky, nastaviť štandardy, začať: Združenie Industry Business Network 4.0 e.V. bolo založené na jeseň 2016 inovatívnymi stredne veľkými podnikmi, ktoré chcú spolupracovať v oblasti platformy Industry 4.0. Združenie bolo verejnosti predstavené v rámci prvého odborného kongresu „Fertigung 4.0“ pod záštitou štátnej ministerky Ilse Aigner v bavorskom meste Bad Wörishofen.

 

Členstvo v združení je otvorené pre všetky podniky, inštitúcie a osoby, ktoré chcú aktívne spolupracovať na realizácii platformy Industry 4.0 pre malé a stredne veľké podniky. Združenie sa chápe ako medzi-odvetvové spojenie inovatívnych výrobcov, poskytovateľov služieb a používateľov. Na základe rovnocennej spolupráce bude v centre pozornosti zväzu pridaná hodnota platformy Industry 4.0 s ohľadom na jej realizáciu.
Preto si združenie zvolilo za svoju konkrétnu úlohu vytvorenie implementačnej smernice pre priemyselné prepojenie zariadení, prístrojov a komponentov v súvislosti s platformou Industry 4.0. Pri realizácii sa bude vychádzať z existujúcich štandardov, noriem a usmernení, napríklad OPC UA, a tieto budú rozšírené v zmysle cieľov zväzu.

 

Veľmi dôležité je nasledovné: Neexistuje nárok na pokrytie každého možného použitia platformy Industry 4.0 hneď od začiatku. Nie, združenie Industry Business Network 4.0 vytvorí implementačnú smernicu na základe spoločne zadefinovaných oblastí pridanej hodnoty podľa stanovených priorít – vždy s cieľom sprístupniť dosiahnuté výsledky čo najrýchlejšie konečnému používateľovi. A od samotného začiatku bude v rámci celého procesu vývoja braný ohľad na témy, ako je interoperabilita, bezpečnosť a ochrana: Preto združenie v tomto smere spolupracuje okrem iných s kompetentným partnerom – spoločnosťou TÜV Süd. Okrem toho sa združeniu z vedeckého hľadiska venujú okrem iných aj Prof. Dr.-Ing. Johannes Schilp z inštitútu Fraunhofer IGCV a univerzity v Augsburgu, ako aj Prof. Dr.-Ing. Martin Hobelsberger z mníchovskej vysokej školy.

 

Na základe stanovených oblastí pridanej hodnoty prinášajú členovia svoje skúsenosti do pracovných kruhov a skupín, ktorých činnosť bude združenie podporovať a koordinovať. Ďalšími dôležitými cieľmi združenia je trvale rozvíjať verejné povedomie o vypracovaných riešeniach a zasadzovať sa za tvorbu nových pracovných miest v kontexte platformy Industry 4.0 v malých a stredne veľkých podnikoch.

 

Združenie predstavuje medzi-odvetvové spojenie inovatívnych výrobcov, poskytovateľov služieb a používateľov. Na základe rovnocennej spolupráce bude v centre pozornosti zväzu pridaná hodnota platformy Industry 4.0 s ohľadom na jej realizáciu. Združenie je vedené firmou Microstep Europa a spolu s ďalšími spoločnosťami ako Kemper, Teka, Aerolift, TÜV SÜD Product Service GmbH a podobne.

 

Pre bližšie informácie: http://industry-business-network.org/sk

Vaša kontaktná osoba
Marcel Mikulina
Marcel Mikulina
Marketing
Tel: +421 34 6999 811
Fax: +421 34 6999 819