microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

wasserstrahl-schneidanlage-aquacutRezanie bez hraníc? Pri rezaní vodným lúčom môžete vysokým tlakom prúdu vody rezať kovové, nekovové ako aj kompozitné materiály. Rozlišujeme rezanie čistou vodou a rezanie vodou s obsahom abrazívneho materiálu. V závislosti od druhu a hrúbky materiálu je abrazívnym pieskom rezaný materiál s tlakom vody až do 6000 bar. Rezná plocha nemá žiadne stopy metalurgických zmien, nakoľko pri rezaní vodným lúčom je materiál ohrievaný iba veľmi málo a preto rezanie nemá na materiál žiadne teplotné ani deformačné vplyvy.

Využite technológiu vodného lúča a dosiahnite vysokú rozmerovú presnosť výrobkov s vynikajúcou kvalitou rezu. Všetky zariadenia na delenie materiálu vodným lúčom môžu byť plne automatizované a podľa špecifikácie vybavené viacerými rezacími hlavami, alebo rotátorom pre 3D rezanie. Aj napriek relatívne nízkej reznej rýchlosti a pomerne vysokým investičným a prevádzkovým nákladom, zariadenia na rezanie materiálu vodným lúčom nachádzajú široké využitie najmä pri zákazkovom rezaní, a tiež v automobilovom a s ním súvisiacom celom subdodávateľskom priemysle.

 

Princíp rezania vodným lúčom

wasserstrahlschneidenProces rezania vodným lúčom funguje na rovnakom princípe ako vodná erózia, ktorú môžeme vidieť v prírode – len rádovo zrýchlená a koncentrovaná. Voda dopadajúca na povrch materiálu dokáže z neho uvoľniť čiastočky, ktoré následne odplaví. Tento efekt ešte umocňujú prímesy vo vode, či ide o predtým uvoľnený materiál alebo pridaná brúsna – abrazívna látka.

Rezacím „nástrojom“ je vysoko energetický lúč vody, čiže tenký prúd vody s vysokým tlakom (až 400 MPa) a s vysokou rýchlosťou (až štvornásobok rýchlosti zvuku). Táto technológia sa nazýva aj hydroerozívne delenie materiálu; pri použití brúsiva hovoríme o hydroabrazívnom delení. Zmes vody a abrazíva, ktoré napomáha procesu rezania, sa používa pri opracovaní tvrdých a húževnatých materiálov. Ako abrazívny materiál sa používajú napríklad prírodné materiály – určité typy piesku, prírodný granát, korund, olivín; oceľ vo forme granulátu alebo drviny; sklenené a keramické guľôčky ale aj plastové abrazíva či oxid hlinitý.

Použitie

wasserstrahlschneiden-detailRezanie vodným lúčom sa často používa pri výrobe častí strojov a iných zariadení. Našlo si uplatnenie v mnohých oblastiach priemyslu od baníctva po letectvo. Keďže sa vodný lúč dá ľahko regulovať, môže sa používať na rezanie rôznych typov materiálov, od rybích „prstov“ po titán vo veľkom rozsahu hrúbok. Je len málo materiálov, ktoré sa nedajú vodným lúčom rozrezať; jedným z nich je bezpečnostné tvrdené sklo, ktoré sa pri rezaní roztriešti bez ohľadu na použitú technológiu. Rezanie vodným lúčom má veľa výhod, ako napríklad vysoká kvalita rezu, univerzálnosť metódy. Rezaný materiál nie je tepelne ovplyvniteľný, teda sa dá rezať aj teplocitlivé materiály ako je drevo, termoplasty, lamináty a pod. Je to technológia priateľská k životnému prostrediu, pri rezaní nevznikajú žiadne škodlivé splodiny.

Rezacie stroje

V strojoch na rezanie vodným lúčom sa používa voda z miestneho rozvodu, pre zvýšenie efektívnosti rezania a životnosti zariadenia je vhodné ju upraviť. Na to slúži filtrovacia časť stroja, ktorá okrem klasickej filtrácie môže zabezpečovať aj zmäkčovanie, deionizáciu vody, prípadne reverznú osmózu. „Srdcom“ systému je vysokotlaková pumpa (multiplikátor, prípadne triplexový planžer), ktorá generuje pracovný tlak vody. Jej súčasťou je vyrovnávač – tlakový zásobník, ktorý umožňuje plynulú dodávku tlakovej vody. Na konci sa nachádza rezacia časť systému. Sem patrí zásobník abrazíva, ktoré sa v zmiešavacej komore v rezacej hlave sa zmieša s tlakovou vodou. Ďalej je rezacia hlava s dýzou s priemerom rádovo v desatinách milimetra. Z nej prúdi zmes vody a abrazíva vysokou rýchlosťou, naráža do materiálu a tým ho reže. Po rezaní spravidla nie je nutné reznú hranu ďalej opracovávať.

Výsledok 1 - 2 z 2

Vodný lúč

Produkty v tejto kategórii

AquaCut Séria

Exkluzívne vysoko-rýchlostné riešenie pre náročné 2D rezanie

WaterCut Séria

Rezanie kovových a nekovových materiálov vodným lúčom.