microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Autogenschneiden Aggregate Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje (zlučuje) s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov železa, je výrazne exotermická reakcia, t.j. s veľkým vývinom tepla v mieste rezania. V prvej fáze procesu je potrebný ohrev materiálu v začiatku rezu na zápalnú teplotu, v druhej fáze je privedený pod vysokým tlakom kyslík, ktorý spaľuje častice železa a vyfukuje roztavený kov z reznej škáry.

 

Princíp rezania kyslíkom

Grafik_Autogenschneiden_final

Na rezanie sa používa kombinácia čistého kyslíka a palivového horľavého plynu, napríklad acetylénu alebo propánu, menej často zemného plynu. Kyslík umožňuje dosiahnuť vyššiu teplotu plameňa v porovnaní s obyčajným vzduchom. Zatiaľ čo vzduchovo-propánový plameň horí pri teplote okolo 2 000 °C, v kombinácii s kyslíkom je to až 2 500 °C. Kyslíkovo-acetylénový plameň dosahuje dokonca až 3 500 °C. Z chemického hľadiska sa jedná o exotermickú oxidáciu palivového plynu. Zjednodušene, kombinácia kyslíka s časticami paliva vytvára molekuly s nižšou energiou, ako mali molekuly kyslíka a paliva zvlášť. Prebytočná energia sa uvoľní vo forme tepla, ktoré umožní horenie rezaného kovu. To je tak isto exotermická oxidácia, čiže kombinácia molekúl kyslíka a železa v kove na oxidy pri súčasnom uvoľňovaní tepla. Vďaka tomu je možné materiál rezať výrazne rýchlejšie, ako keby sa iba tavil.

Horák má na konci dve dýzy. Centrálnu na tlakový kyslík, okolo ktorej sú rozmiestnené predhrievacie dýzy. Tými prúdi zmes palivového plynu a kyslíka, ktorá horí a ohrieva rezaný materiál na zápalnú teplotu. Po jej dosiahnutí začne z centrálnej dýzy prúdiť kyslík pod vyšším tlakom, ktorý podporuje horenie kovu a zároveň vyfukuje trosku z reznej medzery. Pri polohovaní rezaného predmetu je nutné dbať na to, aby bol v smere prúdenia tlakového kyslíka ponechaný voľný priestor na odvod tejto trosky. 

Použitie rezania kyslíkom

Touto technológiou je možné rezať materiál hrubý až jeden meter. S použitím špeciálnych horákov je možné rezať aj hrubší materiál. Tepelne ovplyvnená oblasť je veľká a povrch rezu je drsný. Medzi jej najvýraznejšie výhody patrí relatívne nízka cena a dostupnosť spotrebného materiálu. Je však energeticky veľmi náročná. Kyslíkom je možné rezať ocele okrem nerezovej, nehodí sa ani na rezanie hliníka a jeho zliatin.

 

Výsledok 1 - 9 z 9

Autogén

Produkty v tejto kategórii

CombiCut Séria

Vyrobené pre najextrémnejšie premenné prostredia

CPCut Séria

Spracovanie rúr a profilov vo všetkých dimenziách

DRM séria

Špeciálne zariadenie pre najnáročnejšie požiadavky

DS séria

Automatická linka na spracovanie plechov DS

MasterCut Compact

Kompaktný, flexibilný a všestranný

MasterCut Séria

Všestranné riešenie úloh pri rezaní

MG séria

Multifunkčné zariadenie pre tie najvyššie požiadavky

PipeCut Séria

Spracovanie rúr a profilov vo všetkých dimenziách

ProfileCut Séria

Navrhnuté pre efektívne spracovanie profilov a nosičov