microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia
MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC® je jedným z najdokonalejších ovládacích systémov v CNC rezacích zariadeniach. Systém je ľahko ovládateľný, prístupný pre užívateľa a spoľahlivý pre činnosť CNC rezacích strojov prostredníctvom moderných rozhraní užívateľa: nezávislá konzola obsluhy s TFT dotykovou obrazovkou a s jedným alebo dvomi ovládacími panelmi s LCD displejmi na stranách portálu. Pre dosiahnutie maximálneho využitia a flexibility prevádzky stroja, ponúka nezávislá konzola obsluhy možnosť pripravovať a editovať rezacie plány súčasne s procesom rezania.

Integrované parametrické databázy pre rôzne technológie zabezpečujú vysokú efektívnosť a stabilnú kvalitu rezov, pričom interaktívne prvky s pomocou bublín umožňujú časovo primerané ovládanie stroja. Okrem toho, môže byť stroj integrovaný do pracovného postupu spoločnosti prostredníctvom viacerých Intranetových aplikácií sprístupnený prostredníctvom SQL databáz a web služieb. Zdokonalené nástroje diaľkovej diagnostiky zabezpečujú rýchlu a úspornú údržbu systému prostredníctvom internetu.


Na portál stroja je možné pridať druhú dotykovú obrazovku, ktorá funguje presne tak ako dotyková obrazovka na MMI konzole. Toto je veľmi nápomocné obzvlášť pri dlhých strojoch, lebo operátor môže nastaviť všetky parametre priamo na portáli a teda nestráca čas presunom medzi portálom a MMI konzolou.
 
Ak chcete vedieť viac o fungovaní a vlastnostiach iMSNC® kontaktujte nás!
Výsledok 1 - 2 z 2

Riadiaci systém

Produkty v tejto kategórii

iMSNC

MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC®

Sekundárna dotyková obrazovka

Veľmi nápomocné obzvlášť pri dlhých strojoch