microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc. Vzhľadom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú veľmi vysoké teploty používa sa plazma v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov.

Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn, môže to byť napr. aj stlačený vzduch, vženie vysokou rýchlosťou cez dýzu do elektrického oblúka, ktorý sa zvyčajne vytvára vysokonapäťovou iskrou, čím sa tento plyn zionizuje, uzatvorí sa elektrický obvod s povrchom kovového materiálu, vytvorí sa plazmový oblúk vysokej teploty, ktorý roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery.

Výsledok 1 - 6 z 6

Rezanie plazmou

Produkty v tejto kategórii

3D naklápací plazmový suport

Plazmový suport umožňuje úkosové rezanie

Kolmý plazmový suport

Štandardný suport používaný na kolmé (zvislé) rezanie.

Naklápací plazmový suport

Zariadenie umožňuje automaticky nastaviť sklon

Plazmový rotátor 50°

5 osová plazmová hlava s nekonečnou rotáciou

Plazmový rotátor 90°

Špeciálny dizajn s náklonom do 90°

Suport pre vodnolúčové stroje

Plazmové rezanie na našich vodno-lúčových strojoch