microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Automatická kalibrácia rotátorovej geometrie (ACTG) - je zariadenie z dielne MicroStep, ktoré automaticky koriguje mechanické nepresnosti náklonu horáka a tým zvyšuje presnosť úkosového rezania rotátorov a 3D naklápacích hláv.

Kamera CCD má dve aplikácie: 
Skenovanie šablóny - vzorový diel je naskenovaný a knvertovaný na CNC program, alebo do .dxf formátu. 
Synchronizácia s vopred vyvŕtanými dierami - plech s vopred vyvŕtanými dierami je presunutý na rezacie zariadenie vybavené s CCD kamerou.

Automatické zarovnanie plechu je funkcia operačného systému, ktorá pomocou snímania obrysov plechu zosúladí jeho polohu so súradnicovým systémom stroja a určí začiatočný bod rezacieho plánu.

Proces dodatočného úkosovania - laserový líniový skener umožňuje vytváranie úkosov ako prípravu pre zvary na vopred kolmo vyrezaných dieloch.

Servisná stanica laserových trysiek - kombinovaná servisná stanica LU3K umožňuje automatickú kontrolu kapacitného snímača výšky, integrovaného v laserovej hlave, čistenie laserových trysiek od možných nečistôt, ktoré vznikajú pri rýchlom rezaní, pomocou kefiek a optickú kontrolu stavu trysky pomocou zabudovanej kamery.

Skener profilov navrhnutý špeciálne na skenovanie profilov a oceľových trámov, presnejšie na určenie presnej polohy ich hrán.

Skener kupol navrhnutý špeciálne na skenovanie kupol.

Výsledok 1 - 7 z 7

Zameriavanie

Produkty v tejto kategórii

Automat. zarovnanie plechu

Snímanie obrysov plechu pre spracovanie

Automatická kalibrácia

Kalibrácia rotátorovej geometrie (ACTG)

Kamera CCD

Skenovanie a synchronizácia systému

Proces dodatočného úkosovania

Laserový líniový skener umožňuje vytváranie úkosov

Servisná stanica laserových trysiek

Servisná stanica LU3K umožňuje automatickú kontrolu ...

Skener kupol

Skener bol navrhnutý špeciálne na skenovanie kupol

Skener profilov

Skenovanie profilov a oceľových trámov