microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

MPM - Manažment výroby

MicroStep MPM - Manažment výroby
MicroStep MPM software pre manažment výrobyMPM - Manažment výroby
Popis

Programový balík MPM zahŕňa moduly na spracovanie objednávok, tvorbu rezných plánov (CAM) vrátane možnosti automatického výberu a nestovania dielcov, skladové hospodárstvo a manažment činnosti rezacích strojov. Cieľom je okrem zefektívnenia pracovného procesu (časová úspora) tiež úspora materálu, zjednodušenie komunikácie a odbremenenie operátorov strojov od nadbytočných úkonov, ktoré by mohli byť základom chýb.

Spätná informácia do databázy objednávok je unikátna črta v porovnaní s podobnými systémami na trhu a je možná len vďaka prepojenosti riadiaceho systému iMSNC® s CAM softvérom AsperWin® – obe z vlastného vývoja MicroStepu. Okrem toho, MPM ponúka aj možnosti na integrovanie strojov a riadiacich systémov od iných výrobcov.
Prirodzené je napojenie na ERP systém zákazníka (napr. SAP, Microsoft AXAPTA), s ktorým prebieha obojsmerná výmena dát. Na zefektívnenie plánovania výroby poskytuje MPM niekoľko druhov v praxi zaužívaných výstupov, napríklad hmotnostné analýzy jednotlivých objednávok a hmotnostné reporty skladových zásob.
.

Moduly MPM

- „Stock & Order“ – databáza materiálov, dielcov a objednávok s informáciami o aktuálnom stave skladu a výroby, s možnosťou napojenia na užívateľský ERP systém

- „AsperWin®“ – integrovaný CAM softvér, umožňujúci automatické načítanie dielcov z databázy pre zvolený polotovar a automatické generovanie rezného plánu

- „MCP“ – databáza vygenerovaných rezných plánov a manažment činnosti strojov

- „iMSNC®“ – riadiaci systém stroja, umožňujúci automatickú konfiguráciu rezných parametrov na základe informácie o materiáli v načítanom reznom pláne