microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

AsperWin Nesting

Modul automatického vkladania AsperWin Nesting
Modul automatického vkladania AsperWin NestingAsperWin Nesting
Popis

Modul automatického vkladania AsperWin Nesting umožňuje efektívnu tvorbu "hniezd" s veľkým počtom rôznych rezaných dielov, čím sa dosiahne najlepšie možné využitie materiálu s minimálnym odpadom.

Modul používa niekoľko metód geometrického vkladania a má schopnosť spracovať separátne skupiny dielov na definovaných plochách plechu a tiež celé plechy pri rešpektovaní definovaných kritérií ako vlastnosti materiálu, alebo informácie z databázového systému.