microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

AsperWin MultiTorch

Modul MultiTorch určený na rezanie viacerými horákmi súčasne
Modul MultiTorch určený na rezanie viacerými horákmi súčasneAsperWin MultiTorch
Popis

Modul rezania MultiTorch umožňuje uskutočňovať súčasne rezy niekoľkými horákmi s možnosťou paralelného, šikmého a tiež ne-paralelného šikmého rezania (v prípade dlhých lichobežníkov).