microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

AsperWin Bevel Cutting

Modul na úkosové rezanie AsperWin Bevel Cutting
Modul na úkosové rezanie AsperWin Bevel CuttingModul Bevel Cutting
Popis

Modul na úkosové rezanie AsperWin Bevel je určený pre stroje vybavené rotátorom, ktorý umožňuje pohyb v 5-tich osiach: X, Y, Z, A a B (náklon horáka 50°). Modul podporuje 3 metódy spustenia úkosového rezu, ktoré je možné vybrať, pre čo najlepšie prispôsobenie sa zákazníckej aplikácii: dierovanie pod uhlom, náklon horáka po dierovaní v bode dierovania a náklon horáka počas úvodnej časti zavedenia.

Prostredníctvom „Bevel ATHC Expert” sa môže vybrať modul a môžu sa parametrizovať vhodné metódy ovládania výšky horáka pre jednotlivé diely, alebo skupiny dielov podľa ich rozmeru a tvaru.

Okrem jednoducho zošikmených okrajov je možnosť aj meniacich sa úkosov a Y-rezov.