microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

AsperWin Basic

CAM software spoločnosti MicroStep AsperWin®
CAM software AsperWin BasicAsperWin Basic
Popis

CAM softvér spoločnosti MicroStep AsperWin® je výsledok dlhoročného intenzívneho vývoja a sústavných vylepšení na základe podnetov zákazníkov v oblasti softvérových aplikácií pre CNC strojné zariadenia. Zjednocuje praktické programovacie skúsenosti s dlhodobým poznaním užívateľa a intuitívny, transparentný spôsob činnosti.

AsperWin® poskytuje nástroje pre ľahké a rýchle vytváranie NC programov pre rôzne technológie rezania. Základný balík určený na priame rezanie sa môže rozšíriť o rôzne špeciálne moduly vyhotovené pre konkrétne rezacie aplikácie s prídavnými zariadeniami a prípadne prispôsobiť aktuálnym požiadavkám zákazníkov. S prehľadnou štruktúrou menu a vylepšenými funkciami AsperWin® reprezentuje moderný a výkonný nástroj pre NC programovanie. Sieťová verzia umožňuje inštalovať AsperWin na server s prístupom z niekoľkých pracovných staníc.