microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

AsperWin AirSelect

Modul AirSelect pre výrobu potrubí a spracovanie rúr
Modul AirSelect pre výrobu potrubí a spracovanie rúr Modul AirSelect
Popis

Softvérový modul „AirSelect” pre výrobcov potrubí umožňuje rýchly a pohodlný návrh HVAC komponentov. Rozsiahla knižnica obsahuje nastaviteľné tvary veľkého množstva dielov bežne používaných v HVAC priemysle.

Okrem základných tvarov pravouhlých a kruhových armatúr knižnica obsahuje aj kolená trubiek, symetrické a asymetrické koncovky, odbočky a pod. V priereze pravouhlé diely spĺňajú DIN 18379.