microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Servisná stanica laserových trysiek

Servisná stanica LU3K umožňuje automatickú kontrolu laserovej hlavy
3e6oJN-f101-37624
Popis
Kombinovaná servisná stanica LU3K umožňuje automatickú kontrolu kapacitného snímača výšky, integrovaného v laserovej hlave, čistenie laserových trysiek od možných nečistôt, ktoré vznikajú pri rýchlom rezaní, pomocou kefiek a optickú kontrolu stavu trysky pomocou zabudovanej kamery.