microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Sekundárna dotyková obrazovka

Veľmi nápomocné obzvlášť pri dlhých strojoch
CHrjGR-f101-36846
Popis

Na portál je moźné pridať druhú dotykovú obrazovku, ktorá funguje presne tak ako dotyková obrazovka na MMI konzole.

Toto je veľmi nápomocné obzvlášť pri dlhých strojoch, lebo operátor môže nastaviť všetky parametre priamo na portáli a teda nestráca čas presunom medzi portálom a MMI konzolou.