microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča. Po dopade sfokusovaného laserového lúča na rezaný materiál dochádza okamžite k jeho absorpcii materiálom (koeficient absorpcie, resp. reflektivita, je závislá od vlnovej dĺžky laserového žiarenia a druhu materiálu), roztaveniu materiálu Joulovým teplom, jeho sublimácii a vytvoreniu paroplynového kanála. Zvyšky roztaveného kovu sú z reznej medzery odstránené pracovným plynom, ktorý prúdi cez rezaciu dýzu koaxiálne s osou laserového lúča.

Výsledok 1 - 2 z 2

Rezanie laserom

Produkty v tejto kategórii

3D naklápací laserový suport

Naklápací suport navrhnutý na rezanie s úkosmi