microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Proces dodatočného úkosovania

Laserový líniový skener umožňuje vytváranie úkosov
M781QQ-f101-36810
Popis

Laserový líniový skener umožňuje vytváranie úkosov ako prípravu pre zvary na vopred kolmo vyrezaných dieloch. Počas skenovania sa porovnáva ideálny tvar (výkres) a skutočný obrys dielu, následne sa po zameraní štartovacieho bodu vyreže dodatočný úkos. Presnosť systému pri dlhodobom používaní je zabezpečená autokalibráciou skenera, na ktorú sa používa ACTG stanica.