microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Kamera CCD

Skenovanie a synchronizácia systému
oThPdz-f101-36806
Popis

Táto kamera má dve aplikácie:

Skenovanie šablóny

Vzorový diel je naskenovaný a knvertovaný na CNC program, alebo do .dxf formátu. Najlepšie výsledky sa dosahujú s čiernou, matnou súčiastkou na bielom pozadí (zvyčajne papier). Naskenované línie musia mať ostré okraje a byť od seba vzdialené aspoň 5 mm. Kamera je pripevnená na rezacom suporte iba počas skenovania, pred rezaním je odmontovaná.

Synchronizácia s vopred vyvŕtanými dierami

Plech s vopred vyvŕtanými dierami je presunutý na rezacie zariadenie vybavené s CCD kamerou. Po naskenovaní dier systém určí správnu pozíciu kontúr, ktoré majú byť vyrezané. V tomto prípade je kamera pripevnená na rezacom, alebo individuálnom suporte a vybavená ochranou pred roztaveným kovom. Jej odmotnovanie po každom skenovaní by totiž výrazne spomalilo produkciu.