microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

iMSNC

MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC®
imsnc-01
Popis

MicroStepom vyvinutý riadiaci systém iMSNC® je jedným z najdokonalejších ovládacích systémov v CNC rezacích strojných zariadeniach. Systém je ľahko ovládateľný, prístupný pre užívateľa a spoľahlivý pre činnosť CNC rezacích strojov prostredníctvom moderných rozhraní užívateľa: nezávislá konzola obsluhy s TFT dotykovou obrazovkou a s jedným alebo dvomi ovládacími panelmi s LCD displejmi na stranách portálu. Pre dosiahnutie maximálneho využitia a flexibility prevádzky stroja, ponúka nezávislá konzola obsluhy možnosť pripravovať a editovať rezacie plány súčasne s procesom rezania.

Integrované parametrické databázy pre rôzne technológie zabezpečujú vysokú efektívnosť a stabilnú kvalitu rezov, pričom interaktívne prvky s pomocou bublín umožňujú časovo primerané ovládanie stroja. Okrem toho, stroj môže byť integrovaný do pracovného postupu spoločnosti prostredníctvom viacerých Intranet aplikácií a sprístupnený prostredníctvom SQL databáz a web služieb. Zdokonalené nástroje diaľkovej diagnostiky zabezpečujú rýchlu a úspornú údržbu systému prostredníctvom internetu.

Ak chcete vedieť viac o fungovaní a vlastnostiach iMSNC® kontaktujte vášho predajcu!