microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Automat. zarovnanie plechu

Snímanie obrysov plechu pre spracovanie
b9CKxV-f101-36808
Popis

Automatické zarovnanie plechu je funkcia operačného systému, ktorá pomocou snímania obrysov plechu zosúladí jeho polohu so súradnicovým systémom stroja a určí začiatočný bod rezacieho plánu. 
Meranie vykonáva binárny laserový senzor v niekoľkých krokoch. Podporovaný je 3 alebo 5 bodový merací systém, kde 5 bodový meria velkosť platne.