microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Podstatou technológie delenia kovových materiálov kyslíkovým plameňom (autogénom) je proces spaľovania železa ohriateho na zápalnú teplotu v prúde kyslíka. Rezaný materiál sa spaľuje (zlučuje) s rezacím kyslíkom za vzniku oxidov, ktoré sú v podobe tekutej trosky vyfukované dynamickým účinkom kyslíka z miesta rezania. Proces spaľovania, v ktorom vznikajú rôzne druhy oxidov železa, je výrazne exotermická reakcia, t.j. s veľkým vývinom tepla v mieste rezania. Na začiatku procesu je potrebný ohrev materiálu v začiatku rezu na zápalnú teplotu, v druhej fáze je privedený pod vysokým tlakom kyslík, ktorý spaľuje častice železa a vyfukuje roztavený kov z reznej škáry.

Výsledok 1 - 4 z 4

Autogénové rezanie

Produkty v tejto kategórii

Autogénový trojhorák

Trojhorák s plne automatickou plynovou konzolou

Kolmý autogénový suport

Suport používaný na kolmé (zvislé) rezanie plynom

Multihorákový suport

Niekoľko horákov na jednej zdvihovej jednotke