microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

"Veľké očakávania" od nového termínu veľtrhu v roku 2023

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2023 sa uskutoční o dva roky, v termíne od 11. do 15. septembra 2023.

Od 11. do 15. septembra 2023 sa svet spojovacieho a rezacieho priemyslu ako aj priemyslu povrchovej úpravy opäť presunie do Essenu.


Aj bez veľtrhu je rok 2021 pre spoločnosť MicroStep Europa GmbH nesmierne vzrušujúci. Spoločnosť značne investuje do infraštruktúry a stavia na dvoch miestach: MicroStep CompetenceCenter South (Bavorsko) a tiež v MicroStep CompetenceCenter North (Severné Porýnie-Vestfálsko).

Návštevníci budú mať možnosť presvedčiť sa o širokom portfóliu a všestranných riešeniach spoločnosti MicroStep a vyskúšať si ich naživo aj mimo veľtrhu.