microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

26. medzinárodný veľtrh technológií pre spracovanie plechu

Vďaka globálnemu, na investície pripravenému odbornému publiku a zameraniu na inovatívne technológie a špecifické riešenia je veľtrh EuroBLECH cielenou prezentačnou platformou pre medzinárodných výrobcov a dodávateľov pre odvetvie spracovania plechov v prostredí rýchlo sa meniacich trhov.

Veľtrh mapuje celý technologický reťazec spracovania plechov a ponúka jedinečnú možnosť prenosu poznatkov, vytvárania individuálnych výrobných riešení a nadviazania celosvetových obchodných kontaktov.

Inovácie pre inteligentné spracovanie plechu
Odvetvie spracovania plechu sa dostalo na čelo éry digitálnej transformácie. Dôležité kľúčové témy ako mobilita budúcnosti a udržateľná výroba sú rozhodujúcimi hnacími silami inovácií v oblasti nových materiálov a výrobkov, ako aj digitalizácie výrobných procesov vrátane plánovania, riadenia a logistiky.

Splňte požiadavky publika s rozsiahlymi inovačnými potrebami
Na veľtrhu EuroBLECH 2022 oslovia výrobcovia a dodávatelia materiálov, strojov, nástrojov a systémov publikum, ktoré v súčasnosti komplexne potrebuje inovácie. Návštevníci veľtrhu EuroBLECH hľadajú najmä zariadenia a systémy, ktoré im v budúcnosti umožnia flexibilne a nákladovo efektívne konkurovať, aby ich spoločnosti zvládli komplexné výzvy, ktoré si inteligentná výroba vyžaduje.

Navštívte nás od 25. do 28. októbra 2022 na veľtrhu EuroBLECH 2022!