microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Firma Ilsenburger Grobblech GmbH vykonala spolu so spoločnosťou MicroStep skúšky rezania dvoch nových bezpečnostných ocelí. V komplexnej sérii testov sa pomocou rôznych procesov rezania rezali rôzne hrúbky materiálu a potom sa analyzovali v laboratóriu.

Vysokopevnostné bezpečnostné ocele sa používajú všade tam, kde sa vyžaduje optimálna ochrana pred balistickými účinkami - nielen vo vojenskom, ale aj v civilnom sektore. Napríklad pre mobilné aplikácie, obrnené limuzíny, dodávkové automobily alebo ochrana kritickej infraštruktúry.

Spoločnosť Ilsenburger Grobblech GmbH so svojím výrobným závodom v regióne Harz je známa svojimi inovatívnymi výrobkami v tomto segmente. Spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny Salzgitter od roku 1992, má históriu siahajúcu do 15. storočia.

V roku 2020 uviedla spoločnosť Ilsenburger Grobblech GmbH na trh dva nové produkty: Brinar Protect 02 a Brinar Protect 05 - dve vysokopevnostné bezpečnostné ocele v rozmedzí hrúbok 5-20 a 5-15 mm. Obe ocele majú chemické zloženie, ktoré má extrémne vysokú odolnosť proti balistickým účinkom - v závislosti od hrúbky plechu a jeho prevedenia.

„Aby sa zachovali balistické funkčné vlastnosti takýchto bezpečnostných ocelí, musia sa pri spracovaní materiálov dodržiavať pravidlá pre tvárnenie za studena aj za tepla, pre rezanie, pre mechanické spracovanie a pre technológiu spájania,“ vysvetľuje Dr. Thomas Brecht, vedúci vývoja produktov / technológie / kontroly kvality v spoločnosti Ilsenburger Grobblech GmbH.

Na stanovenie týchto požiadaviek musia byť nové výrobky pred uvedením na trh podrobne testované a špecifikované. Spoločnosť Ilsenburger Grobblech GmbH úzko spolupracovala so spoločnosťou MicroStep na stanovení požiadaviek na spracovanie s ohľadom na možné procesy rezania. V lete 2020 sa príslušné testovacie série uskutočnili vo vývojovom centre MicroStep v Bratislave na Slovensku. „MicroStep je ideálnym partnerom pre takéto testy: Špecialista na rezanie ponúka všetky príslušné technológie, s ktorými sa delí oceľ - autogénové, plazmové, laserové a vodný lúč,“ hovorí Dr. Thomas Brecht. Pokiaľ ide o rezanie, je nevyhnutné zabezpečiť, aby bol prívod energie na rezné hrany u bezpečnostných ocelí veľmi presný a krátky. V opačnom prípade existuje riziko, že výsledná tepelne ovplyvnená zóna zmení vlastnosti materiálu a zníži sa extrémne vysoká odolnosť proti balistickým účinkom.
V priebehu testov rezania, počas ktorých sa uskutočnilo niekoľko testovacích sérií s rôznou hrúbkou materiálu plazmou, laserom a vodným lúčom, prišli odborníci po laboratórnych analýzach rezaného materiálu k nasledujúcim výsledkom:

Na spracovanie dvoch nových druhov ocele sa odporúča rezanie laserom aj vodným lúčom, pretože tepelné účinky týchto druhov rezania sú výrazne znížené alebo úplne eliminované.

V zásade sú možné aj procesy rezania plazmou alebo autogénom - v týchto prípadoch sa však musia hrany pred ďalším spracovaním mechanicky opracovať. Pre tieto dva procesy je nutné počítať s rezervou 30 - 50 mm. V závislosti od objemu rezania to má veľký vplyv pre výpočet ziskovosti.

Na testy rezania boli použité nasledovné technológie:
Laserové rezacie zariadenie MSF Compact s laserovým zdrojom CFX nLight 6 kW
Laserové rezacie zariadenie MSF s laserovým rotátorom a zdrojom IPG-YLS 10 kW
Plazmové rezacie zariadenie MG s plazmovým zdrojom Q3000 od výrobcu Kjellberg
Plazmové rezacie zariadenie MG s plazmovým zdrojom XPR 300 Optimix od výrobcu Hypertherm
Zariadenie na rezanie materiálu vodným lúčom AquaCut s vodnou pumpou HyPrecion P50 od výrobcu Hypertherm

Zástupcovia spoločnosti Ilsenburger Grobblech GmbH hodnotia spoluprácu s MicroStep ako pozitívnu: „Predchádzajúca koordinácia, ako aj príprava a vykonávanie testov rezania prebehli bez problémov. Týmto spôsobom sme iba s jedným partnerom rýchlo získali všetky údaje, z ktorých sme mohli odvodiť fundované odporúčanie týkajúce sa preferovaných procesov rezania našich nových bezpečnostných ocelí“.