microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Či už ide o obchod alebo priemysel - čistý vzduch je hlavným problémom v mnohých pracovných oblastiach. Pretože množstvo pracovných procesov týkajúcich sa zvárania a brúsenia, ale aj laserového rezania a spájkovania ponúka v niektorých prípadoch značný potenciál negatívneho ovplyvňovania okolitého vzduchu.

Kde je jedna kontaminácia iba nepríjemnosťou, ďalšia už môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí, ktorí v prostredí pracujú. A dokonca aj príležitostné používanie vozidiel a strojov a sporadický dym zo zvárania sa môžu ľahko stať vážnou témou s negatívnym vplyvom na životné/pracovné prostredie.

V mnohých prípadoch pomôže efektívny systém odsávania prispôsobený prevádzkovým podmienkam. MicroStep ponúka spoľahlivé a efektívne riešenie filtrácie a vhodných náhradných filtrov za prijateľnú cenu.

Zhoršenie ovzdušia pracovnými procesmi

Bez ohľadu na to, aká pracovná činnosť sa vykonáva, takmer každá práca, pri ktorej sa menia materiály, vedie k znečisteniu ovzdušia. V mnohých prípadoch sa najmenšie častice uvoľňujú do životného prostredia vo forme pevných látok alebo kvapôčok kvapaliny. Ak sa tieto látky dostanú na pokožku, do očí alebo sú vdýchnuté do pľúc, môže dôjsť ku krátkodobému ale aj dlhodobému poškodeniu zdravia.

MicroStep CDM s.r.o. dodáva odsávanie pre automobilový, strojárenský a elektrotechnický priemysel. Filtračné zariadenia od popredných svetových výrobcov Donaldson, TEKA a KEMPER zabezpečujú čistý vzduch pre zamestnancov na priemyselných pracoviskách a prispievajú k ochrane životného prostredia.

Spektrum kompletných služieb siaha od mobilných a stacionárnych odsávacích zariadení cez ventilačné a klimatizačné jednotky pre filtráciu vzduchu v hale až po komplexné systémové riešenia pre kovospracujúci priemysel.