microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

Vďaka technológii MicroStep môžete zostatkové tabule materiálu jednoducho recyklovať

MicroStep má softvérové riešenie, ktoré dokáže pomocou laserového ukazovateľa zachytiť akýkoľvek zostatkový plech bez ohľadu na to, aký je jeho uhol. Softvérový modul „Geometria a detekcia obrysov“ je k dispozícii pre nové CNC-rezacie systémy a je ním možné kedykoľvek dovybaviť aj jestvujúce zariadenie, ktoré majú implementovaný laserový ukazovateľ.

Prevádzkovatelia CNC-rezacích zariadení často používajú ručnú rezačku na vyrezanie kúska obdĺžnikového kusu zo zostatkového plechu na jeho ďalšie využitie. Mnoho takýchto kusov, ktoré sú ešte stále použiteľné, často končí v kontajneroch. „Takmer všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú a režú kovy, sa stretávajú s týmto problémom. „Použiteľné zvyšky plechu sa nezriedka vyhadzujú - materiál by sa mohol rozumne recyklovať na ďalšie rezanie,“ hovorí p. Peter Matzke, vedúci servisu MicroStep Europa GmbH.

Riešenie od spoločnosti MicroStep, rieši tieto problémy jednoducho a ľahko. Táto technológia nie je k dispozícii iba pre nové systémy, ale môže byť tiež nainštalovaná a nastavená na diaľku pomocou podpory MicroStep.