microstep cmd logo

microstep cmd - logo mobil

skende
  • rezanie a automatizácia
  • rezanie a automatizácia

NOVINKY

Aby mohli spracovatelia ocele spracovávať širokú škálu hrúbok plechov s najvyššou kvalitou a rýchlosťou, investujú do 3D laserového rezacieho systému MicroStep s laserovým zdrojom od spoločnosti nLight.

Mnohých spracovateľov ocele pri rozhodovaní nakoniec presvedčil výkon série MSF od spoločnosti MicroStep vrátane laserového rotátora a laserového zdroja od spoločnosti nLight. Vláknové laserové zdroje Corona™ s rezným výkonom 6 a 8 kW zabezpečujú presné výsledky pri rezaní tenkých a stredných hrúbok materiálu.

Firma Ilsenburger Grobblech GmbH vykonala spolu so spoločnosťou MicroStep skúšky rezania dvoch nových bezpečnostných ocelí. V komplexnej sérii testov sa pomocou rôznych procesov rezania rezali rôzne hrúbky materiálu a potom sa analyzovali v laboratóriu.

Vysokopevnostné bezpečnostné ocele sa používajú všade tam, kde sa vyžaduje optimálna ochrana pred balistickými účinkami - nielen vo vojenskom, ale aj v civilnom sektore. Napríklad pre mobilné aplikácie, obrnené limuzíny, dodávkové automobily alebo ochrana kritickej infraštruktúry.

Pri rezaní materiálov pomocou laserového lúča sa využíva vysoká koncentrácia energie laserového lúča. Po dopade sfokusovaného laserového lúča na rezaný materiál dochádza okamžite k jeho absorpcii materiálom (koeficient absorpcie, resp. reflektivita, je závislá od vlnovej dĺžky laserového žiarenia a druhu materiálu),

Zariadenie MSE SmartFL na rezanie vláknovým laserom predstavuje silný nástroj v oblasti kvalitného 2D laserového rezania. Tento systém vďačí za svoju spoľahlivosť a technologickú vyspelosť vybaveniu kvalitnými a značkovými komponentami. Atraktívne ceny s výhodnými investičnými a prevádzkovými nákladmi zároveň umožňujú rýchlu návratnosť investícií. A to všetko samozrejme v balíku s vynikajúcim prémiovým servisom od spoločnosti MicroStep!

Či už ide o obchod alebo priemysel - čistý vzduch je hlavným problémom v mnohých pracovných oblastiach. Pretože množstvo pracovných procesov týkajúcich sa zvárania a brúsenia, ale aj laserového rezania a spájkovania ponúka v niektorých prípadoch značný potenciál negatívneho ovplyvňovania okolitého vzduchu.

Najvyššiu kvalitu rezu je možné dosiahnuť iba vďaka použitiu kvalitných komponentov: MicroStep si na základe toho vyberá svoje komponenty, ktoré následne implementuje do svojich produktov. Jednoznačne najväčšia časť je „Made in Germany“ - nasleduje „Made in Europa“ a „Made in Japan“.

V Nordrhein-Westfalen vyrastie do jesene 2021 nový komplex pozostávajúci
z administratívnej budovy a showroomu s rozlohou viac ako 1 300 m².

Koncom roka 2020 bola zahájená výstavba nového MicroStep CompetenceCenter North. Stavebné práce sa začali v meste Dorsten (Severné Porýnie-Vestfálsko). Iba pár minút od súčasného sídla sa výrobca plazmových, laserových, autogénových a vodnolúčových rezacích zariadení bude sťahovať do nových priestorov. Vznikne nový komplex administratívnej budovy a predvádzacieho centra. Kolaudácia je plánovaná na jeseň 2021.

Robotické rameno na CNC plazmovom a autogénovom rezacom stroji, ktoré dokáže rezať plechy aj extra veľké a hrubé rúry.

Spoločnosť Jan De Nul nv so sídlom v Luxembursku je viac ako len spoločnosť, ktorá bagruje a udržiava vodné toky. Spoločnosť sa zameriava na výrobu energie z pobrežia a udržiavanie hĺbky vodných tokov. Stavia nové prístavy, realizuje komplexné práce na infraštruktúre a stavia akýkoľvek typ budov. Rieši znečistenie v akejkoľvek podobe.

JDN Group už mnoho generácií investuje do svojich ľudí, do vlastného vybavenia a nových technológií. Má vášeň pre podnikanie, ale tiež chce robiť veci po svojom, čo jej dáva v tomto sektore jedinečnú výhodu.

V januári 1991 zahájilo v hlavnom meste Slovenska v Bratislave desať akademikov svetový úspech.
Spoločnosť MicroStep má v roku svojho 30. výročia veľké plány.

MicroStep oslavuje svoje narodeniny: To, čo sa začalo pred 30 rokmi nápadom, technickým know-how a nepotlačiteľnou túžbou po akcii a výskume, sa rozrástlo z malého start-upu až na globálnu spoločnosť s bohatým portfóliom, tisíckami zákazníkov, históriou a mnohými jedinečnými riešeniami.  

Vďaka technológii MicroStep môžete zostatkové tabule materiálu jednoducho recyklovať

MicroStep má softvérové riešenie, ktoré dokáže pomocou laserového ukazovateľa zachytiť akýkoľvek zostatkový plech bez ohľadu na to, aký je jeho uhol. Softvérový modul „Geometria a detekcia obrysov“ je k dispozícii pre nové CNC-rezacie systémy a je ním možné kedykoľvek dovybaviť aj jestvujúce zariadenie, ktoré majú implementovaný laserový ukazovateľ.